Dulo Asbest

Onze diensten

Wat kan DULO voor u betekenen?

Heeft u het vermoeden dat in uw woning of in uw bedrijfspand of school asbest is toegepast? Dan is het verstandig DULO Asbestverwijdering al in een vroeg stadium in te schakelen. Vanaf advies tot en met asbestsanering, wij zijn u van A tot Z van dienst!

Betrouwbaar asbest advies

Voor niet-professionals is het onmogelijk om in te schatten of materiaal wel of geen asbest bevat. Als specialist hebben we bij DULO Asbestverwijdering dagelijks te maken met asbesthoudende materialen en kunnen wij u gericht advies geven. Een eerste inventarisatie van onze kant kan duidelijk maken óf er inderdaad sprake is van asbest en in hoeverre het materiaal gevaar oplevert voor uw gezinsleden, uw medewerkers, uw leerlingen of bezoekers. Zo’n eerste adviesgesprek is verstandig als u op het punt staat uw woning van vóór 1993 te verkopen en u uw toekomstige kopers maximale zekerheid wilt geven.

Formaliteiten in orde maken

Is het beter om actie te ondernemen? Dan zijn we u van dienst door de sloopvergunning/melding aan te vragen bij de gemeente. U heeft dan geen omkijken naar de vele complexe regels en richtlijnen met betrekking tot asbest, die spelen bij zo’n aanvraag. Ook verlangt de gemeente dat u goed aangeeft waar het asbest in huis of in uw bedrijfsgebouw of school bevindt. Daarvoor heeft u een officieel rapport nodig, verstrekt door bureaus die zijn gespecialiseerd in asbestinventarisatie. DULO Asbestverwijdering mag dit niet zelf doen: de overheid eist dat het inventariseren en het saneren van asbest door twee verschillende partijen wordt uitgevoerd. Wel kunnen wij u adviseren over bureaus die u kunt inschakelen. Wilt u helemaal van de rompslomp af zijn? Dan regelen wij ook dat voor u.

Asbest saneren volgens de regels

In geval van asbestsanering staat DULO Asbestverwijdering voor u klaar als betrouwbaar en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. We zijn goed bekend met de asbest verwijderingstechnieken. Met moderne apparatuur zorgen wij ervoor dat het asbest volgens alle regels veilig wordt verwijderd en afgevoerd. U kunt erop rekenen dat het verwijderen van het asbest voor de personen in huis of in het gebouw geen gevaar oplevert!

Met DULO als partner heeft u ook zekerheid over de procedurele voorschriften. We nemen alle veiligheidsmaatregelen in acht en kennen exact de voorwaarden zoals die zijn gesteld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.