Dulo Asbest

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen over asbest en asbestverwijdering

Asbest is een natuurlijke delfstof. Het is een mineraal dat onder meer wordt gewonnen in Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Door een groot aantal positieve eigenschappen werd het materiaal tot de jaren tachtig breed toegepast. Daarna werd bekend dat asbest grote risico’s met zich meebracht voor de volksgezondheid.

Asbest is in meer dan 3000 verschillende producten toegepast, vooral bouwproducten. In oudere woningen – van vóór 1993 – komt asbesthoudend materiaal veel voor. Asbest is bekend als grondstof voor plaatmateriaal, zoals golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerbedekking (vinyl), isolatiemateriaal en nog veel meer.

Of er sprake is van asbest, is voor niet-ingewijden niet te zeggen. U heeft een gespecialiseerd bedrijf nodig dat kan vaststellen of het materiaal inderdaad asbest bevat en of u risico’s loopt. Een eerste advies van DULO Asbestverwijdering kan u duidelijk maken of het verstandig is het materiaal te laten saneren. Zo ja, dan is een rapport van een asbestinventarisatiebureau nodig om aan te geven waar het asbest zich precies bevindt.

Nee, in geen geval. Het onoordeelkundig verwijderen van asbesthoudende materialen kan grote risico’s opleveren voor uw gezondheid. Daarom is het noodzakelijk een specialist in de arm te nemen. DULO Asbestverwijdering is bekend met het gehele traject, van advies tot en met oplevering. U heeft dan meteen een adviseur die u duidelijk maakt welke wettelijke vereisten uw gemeente stelt.

Heeft u het asbest professioneel laten saneren door een specialistisch bedrijf zoals DULO Asbestverwijdering? Dan heeft u meteen de zekerheid dat uw huis, uw (bedrijfs)gebouw of uw school asbestvrij is. Een gecertificeerd laboratorium controleert namelijk na afloop van onze werkzaamheden of de hoeveelheid asbestdeeltjes in de lucht onder het wettelijk maximum valt.

De kosten voor asbestverwijdering verschillen per project. Bel/mail ons gerust om uw probleem aan ons voor te leggen, zodat wij een vrijblijvende offerte op maat kunnen maken voor u. 

Asbest is tot in de jaren tachtig breed toegepast. Tot die tijd was er weinig tot niets bekend over de gezondheidsrisico’s van asbesthoudend materiaal. Er zijn duizenden toepassingen van asbest bekend. Hieronder de meest voorkomende toepassingen in huizen en gebouwen op een rijtje:

Asbest toepassingen binnen

 • Plafondbeplating
 • Wandbeplating
 • Vensterbanken
 • Plaatmateriaal
 • Vloeren, vloerbedekking van vinyl of
  zeil met bitumen als ondergrond
 • Drempels
 • Gevelkachels met asestkoord
 • Schouwen van kunstmarmer
 • Rioleringen en waterleidingen
 • Leidingisolatie
 • Luchtkanalen
 • Rookgaskanalen

   

Asbest toepassingen buiten

 • Golfplaten
 • Dakgoten
 • Hemelwaterafvoer
 • Schoorstenen
 • Afvoerkanalen voor ook
  gassen en ontluchtingen
 • Gevelbeplating
 • Bloembakken
 • Terrastegels

Asbest kan gevaarlijk zijn als het wordt bewerkt of verwijderd. Tijdens de werkzaamheden kunnen de asbestvezels vrijkomen. Dat is niet ondenkbaar. De vezeltjes zijn zó licht, dat ze gemakkelijk kunnen gaan zweven. Mensen die in deze ruimte aanwezig zijn, ademen de vezels in. Zo kunnen ze heel diep in de longen terechtkomen. Daar zetten de vezels zich stevig vast in het longweefsel. Dat komt doordat de naaldjes microscopisch klein zijn. Ze worden niet tegengehouden door de haartjes in de neus en ook niet afgevoerd via het slijmvlies in de luchtwegen.

Langdurig effect

Na verloop van tijd kunnen de asbestvezels aandoeningen veroorzaken. Een bekende ziekte is asbestose. De longblaasjes kunnen dan steeds moeilijker zuurstof opnemen. Uiteindelijk kan asbestose leiden tot borstvlies- of longkanker. Asbest kan die schadelijke effecten langdurig vasthouden. Er zijn gevallen bekend waarbij pas na tien tot zestig (!) jaar aandoeningen werden ontdekt die waren veroorzaakt door het inademen van asbestvezels.

In 1993 werd het wettelijk verboden om nog asbest te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Door de risico’s van het materiaal is het wettelijk ook verplicht om asbest te verwijderen of goed te beschermen in situaties waarin gevaar dreigt.